Aktuality

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ
 
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19
 

 

Národní plán doučování  - informace pro rodiče

Informujeme žáky a rodiče, že od října 2021 probíhá v rámci Národního plánu návratu žáků do škol na naší škole doučování.

Cílem je zmírnit negativní dopady absence prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté.

 • Doučování je pro žáky 1. i 2. stupně je zdarma.
 • Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.
 • Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vždy po vyučování.
 • Vedou je učitelé.
 • Doučování probíhá z každého předmětu, o který je zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků.
 • Oslovili jsme rodiče vybraných žáků a nabídli jsme jim tuto vzdělávací příležitost.
 • Rozhodnutí o poskytnutí této podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky.
 • O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou informovat zákonné zástupce třídní učitelé.
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE O TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
 
 
 

Vážení rodiče,

v době uzavření školyz důvodu COVID 19 – nabízíme pro Vaše děti individuální konzultace ve škole za přísných hygienických podmínek – jeden žák a jeden učitel/asistent, respirátor, dezinfekce.

Termín konzultace bude oznámen žákům vždy při předání domácí práce.

 

Distanční výuka žáků v období od 22.3.2021 d..o 28.3.2021 bude probíhat takto:
 • v pondělí 22.3.2021 od 9:00 do 11:00 hod. žáci základní školy odevzdají vypracovanou domácí práci a vyzvednou si domácí práci na další týden
 • žákům střední školy bude domácí práce zadána přes email
 • předání bude probíhat za přísných hygienických opatření (respirátor, rukavice, desinfekce)
 
Usnesení vlády České republiky s účiností od 22.3.2021 do 28.3.2021
 

Distanční výuka žáků v období od 1.3.2021 do 21.3.2021 bude probíhat takto:

 • 1.3.2021 až 5.3.2021 -  jarní prázdniny
 • v úterý 9.3.2021 od 9:00 hod. do 11:00 hod. si žáci základní školy vyzvednou ve škole domácí práci
 • v pondělí 15.3.2021 od 9:00 do 11:00 hod. žáci základní školy odevzdají vypracovanou domácí práci a vyzvednou si domácí práci na další týden
 • žákům střední školy bude domácí práce zadána přes email
 • předání bude probíhat za přísných hygienických opatření (respirátor, rukavice, desinfekce)

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 15.2.2021 do 28.2.2021 probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Provoz škol a školských zařízení v období od 1.2.2021 do 14.2.2021 probíhá ve stejném režimu jako dosud (ZDE).

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz. Informace níže).

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021
 
Informace k provozu škol a školských zařízení o 27.12..2020 do 10.1.2021
 
Opatření PES pro oblast školství
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE TOHOTO KALENDÁŘNÍHO ROKU
 
Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020
 
Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku
 
 
OTEVŘENÍ ŠKOL OD 18.11.2020
 
Informace k provozu škola a školských zařízení od 18. listopadu 2020
 
 
KRIZOVÁ OPATŘENÍ  OD 2.11.2020
 
Přijetí krizového opatření od 2.11.2020 do 20.11.2020
 
 
 

KRIZOVÁ OPATŘENÍ  OD 14.10.2020 DO 1.11.2020

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
 
Opatření MŠMT - 26.10. a 27.10.2020 stanoveny jako volné dny
 
 
 

OZNÁMENÍ

Oznámení o nařízní KHS ÚK 7.10.-16.10.2020
 
 
 
KRIZOVÁ OPATŘENÍ  OD 5.10.2020 DO 18.10.2020
 
Usnesení vlády České republiky ze dne 30.10.2020 č. 958 o přijetí krizového opatření
 
Nařízení KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 
 

 VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vydáno 30.6.2020 v 8:00 hod.

 

Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství

 

Uvoňování mimořádných opatření ve školách od 11.5.2020

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.  Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

MŠMT vydalo metodický pokyn k ochraně zdraví a provozu středních škol a konzervazoří do konce školního roku 2019/2020, celá metodika je zveřejněna ZDE .
 

Uvolňování mimořádných opatření ve školách od 1. a 8. 6. 2020

PRAKTICKÁ ŠKOLA

 • Od 1. června je možná realizace přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • Od 1. června je možná realizace praktického vyučování (odborný výcvik) na středních školách (pro žáky dobrovolné, max. 15 žáků)
 • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit  žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Účast žáků bude dobrovolná.

MŠMT vydalo metodický pokyn k ochraně zdraví a provozu středních škol a konzervazoří do konce školního roku 2019/2020, celá metodika je zveřejněna ZDE .

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na základě usnesení vlády ČR č. 580 ze dne 25. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 1. 6. 2020 v omezeném režimu obnoven provoz ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona - školy zřízené pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování.

Od 1. 6. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy (1. – 5. ročník) a žáků základní školy speciální (1. – 10. ročník) ve škole.

Účast žáků však není povinná, je dobrovolná - záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. Po zahájení činnosti školy 1. 6. 2020 již není možné žáka nově přihlásit. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví) ZDE. Formulář bude k dispozici ve škole také v tištěné podobě. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Od 8. 6. 2020 bude umožněna také osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy (6. – 9. ročník) ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví) ZDE. Formulář bude k dispozici ve škole také v tištěné podobě. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

MŠMT vydalo metodický pokyn k ochraně zdraví a provozu základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, celá metodika je zveřejněna ZDE.

 

Všichni žáci se budou řídit Pravidly pro provoz školy platnými od 1. 6. 2020, ke stažení ZDE.

__________________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ: Ve středu se zavírají základní, střední a vyšší odborné školy

Jak oznámil premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci, tak s účinností od středy 11. března 2020 se ruší „osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". (Tisková zpráva ze dne 10. března 2020.)

Situaci podle Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno. Informaci o ukončení uzavření škol sledujte ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách školy www.specck.cz

Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol.

 
 
 
 

ZAPOJENÍ V PROJEKTECH

Logo - INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva č. 51

Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033, realizován v období 09/2014 - 7/2015. Více informací o projektu naleznete zde

Výzva č. 56

Projekt „Nákup knih a elektronických čteček knih“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1926, realizován v období 7/2015 -12/2015.

Výzva č. 57

Projekt „Nákup nářadí do školní dílny“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0575, realizován v období 9/2015 -12/2015.

 

logo - EU a MŠMT

Výzva č. 22

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004056, realizován v období 2/2017 – 1/2019.

Výzva č. 63

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013575, realizován v období 7/2019 – 6/2021.

Výzva č. 80

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021922, realizován v období 1/2021 – 6/2023.

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Webové stránky Speciální základní školy a Praktické školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvkové organizace splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech. Na našem webu jsou informace nabízeny především v podobě dokumentů formátu PDF, případně formmátu DOC, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.