Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení: 3. kolo (pro školní rok 2018/2019)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Ve třetím kole přijímacího řízení byl přihlášen 1 uchazeč, byl přijat 1 uchazeč.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

3/2018

0

přijat

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo (pro školní rok 2018/2019)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

V prvním kole přijímacího řízení byly přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

1/2018

60

přijat

2/2018

25

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je stanoveno na 12. června 2018.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 8. června 2018.

Do druhého kola přijímacího řízení se nepřihlásil žádný žák.

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je stanoveno na 30. srpna 2018.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 28. srpna 2018.

 

Dokument zde: