Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení: 2. kolo (pro školní rok 2019/2020)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Ve druhém kole přijímacího řízení byli přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

3/2019

50

přijat

4/2019

50

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 11. 6. 2019 v 18:00 hod.

 

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo (pro školní rok 2019/2020)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

V prvním kole přijímacího řízení byli přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

1/2019

60

přijat

2/2019

60

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 23. 4. 2019 v 10,00 hod.

 

 

 

 

Dokument zde: