Zápis k povinné školní docházce

Výsledky zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2021/2022

Do základní školy zapsán 1. žák, přijat 1. žák.

Uchazeč: registrační číslo

Výsledek

Z/1/2021

přijat

 

 

 

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2021/2022

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

vzhledem k vydanému opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne zápis k povinné školní docházce    v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů v termínu                od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s §164 odst. 1, písm. a), zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu přijatých žáků do prvního ročníku takto:

  • max. počet přijatých žáků - 5 žáků do třídy základní školy (1. stupeň) a 5 žáků do třídy základní školy speciální (první stupeň)
  • samostatnou třídu pro žáky 1. ročníku neotevřeme, výuka bude probíhat v odděleních obou výše uvedených tříd prvního stupně

Věk dítěte - 6 let k 31. 8. 2021, děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Možnosti podání žádosti (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  1. do datové schránky školy (8qdxc83)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobní podání (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.)

Požadované dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání *
  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ/ZŠS *
  3. Doporučení školského poradenského pracoviště

*Formuláře lze vyzvednout ve škole (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00).

Mgr. Bc. Eva Franzová, ředitelka školy