Zápis k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

vzhledem k vydanému opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Možnosti podání žádosti (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  1. do datové schránky školy (8qdxc83)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobní podání (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.)

Požadované dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání *
  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ/ZŠS *
  3. Doporučení školského poradenského pracoviště

*Formuláře lze vyzvednout ve škole (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00).

Mgr. Bc. Eva Franzová